Mətbuat xidməti Hesabatlar
hesabat

Aqrar sahə inkişaf etdirilir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşlarının iştirakı ilə may ayında muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında ayrı-ayrı ailə təsərrüfatı üzvləri, torpaq mülkiyyətçiləri və sahibkarların iştirakı ilə tarla-seminar müşavirələri keçirilib. Müşavirələrdə kartof, soğan, qarğıdalı əkinlərində yeni texnoloji avadanlıq və aqreqatlardan istifadənin üstünlüklərindən danışılıb, meyvə-tərəvəz və bostançılıqla məşğul olan torpaq sahibkarlarına əkinlərə aqrotexniki qaydalara uyğun qulluq edilməsi haqqında məlumatlar verilib. Nazirliyin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanan buklet informasiya kitabçaları tədbir iştirakçılarına paylanılıb. Taxıl biçininin mütəşəkkil keçirilməsi ilə əlaqədar biçində iştirak edən kombayn sahibləri ilə söhbətlər aparılıb, müvafiq köməkliklər göstərilib. Ötən ay 46 hektar üzümlük, 24 hektar bostan, 94 hektar qarğıdalı, 38 hektar tərəvəz sahələrində kompleks becərmə tədbirlərinin aparılmasına, 3265 hektar taxıl sahəsində yabanı turpəng və digər alaq otlarına və 1150 hektar yonca sahəsində fitonomus uzunburununa qarşı kimyəvi mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinə dair hüquqi və fiziki şəxslərə tövsiyələr verilib. İri arıçılıq təsərrüfatları sahibkarlarının iştirakı ilə müşavirələr keçirilib, arıların mərhələli şəkildə köçürülməsinin əhəmiyyəti onların diqqətinə çatdırılıb. Həmçinin mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması, qoyunçuluqda yun qırxımının mütəşəkkil keçirilməsi və yay otlaqlarından səmərəli istifadə edilməsi istiqamətində maarifləndirmə tədbirləri davam etdirilib.

 

Təsərrüfat sahibləri ilə maarifləndirici görüşlər keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi aprel ayında muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında ayrı-ayrı ailə təsərrüfatı üzvləri, torpaq mülkiyyətçiləri və sahibkarlarla tarla seminar müşavirələri keçirmiş, yeni ailə təsərrüfatlarının yaradılması diqqətdə saxlanılmışdır. Yaz tarla işlərinə başlanılması ilə əlaqədar əkin atlaslarından istifadə edilməsi, növbəli əkin sisteminə əməl etməklə sahələrin hazırlanması ilə bağlı tədbirlər, Şərur, Babək, Culfa, Kəngərli rayonlarında kartofçuluq, meyvətərəvəz və bostançılıqla məşğul olan torpaq sahibkarlarına tövsiyələr verilmişdir. “Araz” Elm-İstehsalat Birliyinin meyvə bağında və digər əkin sahəsində Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri ilə görüş təşkil olunmuş, meyvəçiliyin və üzümçülüyün inkişaf etdirilməsində aqrotexniki tədbirlərin keyfiyyətlə aparılmasının və növbəli əkinlərin tətbiqinin əhəmiyyəti barədə tələbələr qarşısında maarifləndirici çıxışlar edilmişdir. Ötən ay 136 torpaq sahibkarının müraciəti əsasında meyvə bağlarında quru budama, həmçinin zərərverici və xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılmasına, 21 hektar yenisalınmış üzümlük, 4 hektar istixana təsərrüfatı, 36 hektar bostan, 48 hektar qarğıdalı, 13 hektar meyvətərəvəz sahələrində kompleks becərmə tədbirlərinin aparılmasına, eləcə də 3000 hektar taxıl, 1336 hektar yonca sahəsində kimyəvi mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinə dair hüquqi və fiziki şəxslərə tövsiyələr verilmişdir. “2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar tədbirlər görülmüş, iri arıçılıq təsərrüfatları sahibkarlarının iştirakı ilə müşavirələr keçirilmişdir. Həmçinin mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması istiqamətində süni mayalandırma tədbirləri davam etdirilmişdir.

 

Aqrar sahədə maarifləndirmə işləri davam etdirilir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2019-cu ilin ilk üç ayında fəaliyyətini illik iş planının və Dövlət Proqramlarının icrası istiqamətində qurub. Belə ki, “Ailə təsərrüfatlarının inkişafı üzrə” təsdiq edilmiş tədbirlər planında qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası diqqətdə saxlanılıb, payızlıq taxıl əkinlərinə yemləmə gübrəsinin verilməsinin əhəmiyyəti mövzusunda tədbirlər keçirilib. Ötən dövrdə torpaq mülkiyyətçilərinin müraciəti əsasında meyvə bağlarında quru budama,  zərərverici və xəstəliklərə qarşı mübarizə, 6 hektar yeni salınmış üzümlük, 0,4 hektar meyvə-tərəvəz parniki, 3,9 hektar istixana təsərrüfatı sahələrində kompleks becərmə tədbirlərinin aparılmasına dair hüquqi və fiziki şəxslərə məsləhətlər verilib, tarla-seminar müşavirələri keçirilib.

“Araz” Elm İstehsalat Birliyi tərəfindən torpaq tədqiqatı işləri davam etdirilib. Belə ki, Şərur, Babək, Kəngərli rayonlarının kəndlərindən torpaq nümunələri götürülüb, torpağın qida maddələri ilə təmin olunma kartoqramları hazırlanaraq kənd bələdiyyələrinə təqdim olunub, torpaqdan istifadə qaydaları haqqında məlumat verilib. Tərtib  olunmuş Əkin Atlaslarından səmərəli istifadə etməklə növbəli əkinlərin tətbiq olunmasının əhəmiyyəti, məhsuldar toxum sortlarından istifadə etməklə yüksək məhsuldarlığa nail  olunması yolları mövzularında torpaq mülkiyyətçiləri ilə maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Həmçinin müasir texnologiyaların imkanlarından səmərəli istifadə olunması və əkin zamanı çətinliklərin yaranmaması üçün texnika sahiblərinə məsləhətlər verilib.

İri arıçılıq təsərrüfatlarının sahibkarları ilə “Arı ailələrinin köçürülməsinin əhəmiyyəti” və “Yaz mövsümündə arılara qulluq” mövzularında müşavirələr keçirilib. Mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması istiqamətində suni mayalandırma işlərinin aparılmasının əhəmiyyəti, zoobaytar qaydalarına uyğun yemləndirilməsi, döl kompaniyasının mütəşəkkil keçirilməsi ilə bağlı maarifləndirmə işləri davam etdirilib.

 
 

Kənd təsərrüfatı sahəsində tədbirlər davam etdirilir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fevral ayında fəaliyyətini illik iş planına uyğun qurmuş, dövlət proqramlarının icrası diqqətdə saxlanılmışdır. Havaların mülayim keçməsi ilə ələqədar payızlıq taxıl əkinlərinə birinci mərhələdə mineral gübrələrin verilməsinin əhəmiyyəti mövzusunda maarifləndirici tədbirlər, tarla-seminar müşavirələri, Şərur, Babək, Culfa, Kəngərli rayonlarında kartofçuluqla məşğul olan torpaq sahibkarları ilə görüşlər keçirilib, əkin yerlərinin hazırlanması və əkiləcək əkin materialının təsərrüfat yararlılığı haqqında tövsiyələr verilib. Yeni  salınmış 4 hektar  üzümlük, 0,4 hektar tərəvəz parniki, 2,6 hektar istixana təsərrüfatı  sahələrində  kompleks  becərmə tədbirlərinin aparılmasına dair hüquqi və fiziki şəxslərə məsləhətlər verilib. Həmçinin payızlıq taxıl və çoxillik əkinlərdə, meyvə bağlarında müşahidələr aparılaraq gəmiricilərə qarşı kimyəvi mübarizə tədbirləri üçün yerli icra orqanlarına dərman preparatları verilib.

“2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar tədbirlər görülüb, iri arıçılıq təsərrüfatları sahibkarlarının iştirakı ilə müşavirələr keçirilib, heyvandarlıq təsərrüfatlarında qışlamaya hazırlıq və heyvanlara zoobaytar qaydalara uyğun qulluq edilməsi ilə bağlı görüşlər təşkil olunub.

 

Ailə təsərrüfatlarının yaradılması diqqət mərkəzindədir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanvar ayında öz fəaliyyətini nazirliyin illik iş planına uyğun qurmuş, dövlət proqramlarının icrası diqqətdə saxlanılmışdır. 2019-cu ilin muxtar respublikada “Ailə təsərrüfatları ili” elan olunması ilə əlaqədar Naxçıvan şəhər və muxtar respublikanın rayonlarında ailə təsərrüfatı sahiblərinin iştirakı ilə ixtisaslaşmış ailə təsərrüfatlarının yaradılması və məhsuldarlığın artırılması yolları mövzularında maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsinə başlanılmışdır. Həmçinin meyvə bağlarında, üzümlüklərdə, tərəvəz əkini sahələrində, o cümlədən istixana təsərrüfatlarında becərmə tədbirlərinin aparılmasına dair hüquqi və fiziki şəxslərə tövsiyələr verilmiş, torpaq mülkiyyətçiləri ilə maarifləndirici görüşlər keçirilmiş, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri diqqətdə saxlanılmışdır. “Araz” Elm-İstehsalat Birliyi torpaq tədqiqatını davam etdirmiş, Şərur rayonunun Püsyan, Təzəkənd, Kürkənd, Kürçülü, Qorçulu, Qışlaqabbas, Sərxanlı kəndlərinin torpaqlarının qida maddələri ilə təminolunma kartoqramları hazırlanaraq həmin kəndlərin bələdiyyə orqanlarına təqdim olunmuş, onlardan istifadə qaydaları haqqında torpaq mülkiyyətçilərinə ətraflı məlumat verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi ilə bağlı arıçılıqla məşğul olan sahibkarların yığıncağı keçirilmiş, qarşılıqlı əlaqələrin qurulması, bal və arıçılıq məhsullarının istehsalının artırılması istiqamətində görüləcək işlər müzakirə olunmuş, yaz əkininin optimal müddətdə başa çatdırılması üçün istifadə olunan texnikaların vəziyyəti nəzarətdə saxlanılmışdır.

 
 

Səhifə 3 > 5-dən

Joomla 1.5