Mətbuat xidməti Hesabatlar
hesabat

Aqrar sahənin inkişafı diqqətdə saxlanılır

2020-ci ilin may ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və struktur bölmələrinin mütəxəssisləri kənd təsərrüfatının bütün sahələrində yüksək məhsuldarlığın əldə olunması üçün maarifləndirici müşavirələr, tarla seminarları keçirmiş, təsərrüfat sahibləri ilə fərdi qaydada söhbətlər aparmışlar. Nazirlik əməkdaşları tərəfindən muxtar respublikada keçirilən seminar-müşavirə və fərdi görüşlərdə yaz işlərinin əkin atlaslarına uyğun optimal müddətdə aparılması, bostan-tərəvəz əkini zamanı, əsasən, yerli və yerli şəraitə uyğunlaşan məhsuldar toxumlaXXrdan istifadə edilməsi tövsiyə olunmuşdur. Əkinlərdə xəstəlik və zərərvericilərin qarşısının alınmasında aqrotexniki mübarizənin tətbiq olunmasına üstünlük verilməsi qeyd edilmişdir. Ümumilikdə, muxtar respublika üzrə 475 hektar yonca sahəsində fitonomus zərərvericisinə, 966 hektar taxıl və cavan meyvə bağlarında siçan və siçanabənzər gəmiricilərə, 66 hektar kartof sahəsində kolorado kartof böcəyinə, 7321 hektar taxıl sahəsində alaq otlarına, eləcə də 16 hektarsahəni əhatə edən bəzək bitkilərinin zərərverici və xəstəliklərinə qarşı kimyəvi mübarizə aparılmışdır. Taxıl biçini kampaniyasına hazırlıqla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi və “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri ilə birlikdə muxtar respublikanın rayonlarında taxılbiçən kombayn sahibkarları ilə fərdi qaydada söhbətlər aparılmış, biçində iştirak edəcək kombaynların texniki vəziyyəti və sayı müəyyən edilmişdir. “Araz” Elm-İstehsalat Birliyinin Aqrokimya, torpaqşünaslıq və torpaqların kütləvi analizləri şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən torpaq mülkiyyətçiləri və ailə təsərrüfatı başçılarının gətirdikləri torpaq nümunələri analiz olunaraq tərkibindəki qida maddələrinin miqdarı barədə məlumatların verilməsi işləri davam etdirilmişdir. Toxumçuluq və bitkilərin mühafizəsi idarəsinə müraciət edən 91 ailə təsərrüfatı başçısı və fermerlərin istixana təsərrüfatlarına, meyvə və üzüm bağlarına baxış keçirilmiş, tələb olunan mübarizə tədbirləri haqqında məsləhət və tövsiyələr verilmişdir. Toxumçuluq təsərrüfatları və fermerlər tərəfindən laboratoriyaya gətirilən toxumlar analizdən keçirilmiş və nəticələrlə bağlı analiz aktı təqdim olunmuşdur. “2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın və “Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı ilə bağlı tədbirlər planı”nın müvafiq bəndlərinin icrası ilə əlaqədar maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilmişdir. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında damazlıq heyvandarlığın inkişafının əsasları” adlı kitab və bütün rayonların yaşayış məntəqələri üzrə “Heyvan cinslərinin rayonlaşdırılmasının atlası” hazırlanmışdır.

 

Aqrar sahədə işlər davam etdirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2020-ci ilin aprel ayında öz fəaliyyətini nazirliyin illik iş planının və Dövlət Proqramlarının icrası istiqamətində həyata keçirilib. Nazirlik əməkdaşları tərəfindən muxtar respublikada payızlıq taxıl əkinlərinə 2-ci yemləmə gübrələrinin verilməsi, taxıl sahələrində alaq otlarına, eyni zamanda sarı çiçəyə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması barədə sahibkarlara və ailə təsərrüfatı başçılarına maarifləndirici məsləhətlər verilib.

Kartof əkinlərinin əkin atlaslarına uyğun aqrotexniki qaydada aparılmasının əhəmiyyəti, meyvə və üzüm  bağlarında zərərverici və xəstəliklərə qarşı qabaqlayıcı mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinin məhsuldarlığa təsiri haqqında torpaq mülkiyyətçilərinə məsləhətlər verilib.

2020-ci  təsərrüfat ilində Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin Bitki Mühafizə Mərkəzindən kənd təsərrüfatı bitkilərinin sirayətlənə biləcəyi karantin mənşəli zərərverici və alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması üçün pestisid alınıb gətirilmiş, norma və nisbətləri nəzərə alınaraq muxtar respublikanın Rayon İcra Hakimiyyətlərinə paylanılıb.

Ümumilikdə muxtar respublikada yazın əvvəlindən 235 hektar yonca sahəsində fitanomus zərərvericisinə, 4675 hektar taxıl və cavan meyvə bağlarında siçan və siçanabənzər gəmiricilərə qarşı,  3761 hektar taxıl sahəsində alaq otlarına qarşı, həmçinin  8 hektar sahədə bəzək bitkilərinin zərərverici və xəstəliklərinə qarşı kimyəvi mübarizə tədbirləri aparılıb.

Ay ərzində Culfa rayonunda 2, Babək rayonunda 6 üzüm və meyvə bağlarında kompleks tədbirlərin aparılması ilə bağlı köməklik göstərilib.

“Araz” Elm İstehsalat Birliyinin Aqrokimya, Torpaqşünaslıq və Torpaqların Kütləvi Analizləri şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən torpaq mülkiyyətçiləri və ailə təsərrüfatı başçıları tərəfindən gətirilmiş torpaq nümunələri analiz olunmuş və tərkibindəki qida maddələrinin miqdarı barədə aidiyyatına məlumat təqdim edilib.

Toxumçuluq və bitkilərin mühafizəsi idarəsinə 85 nəfər ayrı-ayrı ailə təsərrüfatı sahibləri və fermerlər tərəfindən istixana, meyvə, üzüm bağı əkinlərində xəstəlik və zərərvericilərin aşkarlanması barədə müraciətlər olunmuş, mütəxəssislər tərəfindən həmin sahələrə baxış keçirilmiş və tələb olunan mübarizə tədbiri haqqında sahibkarlara məsləhət və tövsiyyələr veriblər.Toxumçuluq təsərrüfatları və fermerlər tərəfindən laboratoriyaya gətirilən toxumlar analizdən keçirilərək nəticəsi haqda onlara analiz aktı verilib.Muxtar Respublikanın rayonlarında  mineral və üzvi gübrələrin verilməsində, taxıl sahələrində alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılmasında,  yaz əkinlərinin keçirilməsində müassir texnikalardan istifadə edilməsinin əhəmiyyəti haqqında mexanizator və fermerlərlə fərdi qaydada söhbətlər  aparılmış, fermerlərə və mexanizatorlara yeni müassir texnikaların lizinqə götürülməsinin şərtləri onların diqqətinə çardırılıb.

Qoyunçuluq  təsərrüfatlarında yeni doğulan balalara zoobaytar qaydalarına uyğun qulluq edilməsinin əhəmiyyəti, mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün suni mayalandırma tədbirlərinin davam etdirilməsi və baytarlıq tədbirlərinin aparılması ilə  bağlı  sahibkarlarla maarifləndirici söhbətlər aparılıb.“2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə  Dövlət Proqramı”nın  və “Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı ilə bağlı  tədbirlər planı”nınmüvafiq bəndlərinin icrası diqqətdə saxlanılıb.

 

Yaz-tarla işlərinə hazırlıq davam etdirilir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2020-ci ilin fevral ayında öz fəaliyyətini illik iş planının və Dövlət proqramlarının icrası istiqamətində həyata keçirmişdir. Belə ki, nazirliyin mütəxəssisləri tərəfindən torpaq mülkiyyətçiləri və ailə təsərrüfatı başçılarının iştirakı ilə payızlıq taxıl sahələrinə mineral gübrələrin iki mərhələdə verilməsinin əhəmiyyəti, kartofsahələrinin əkinə hazırlanması, keyfiyyətli toxum materiallarından istifadə etməklə yüksək məhsuldarlığa nail olunması, toxumun dərmanlanması, əkindən qabaq torpaq analizinin aparılması mövzularında seminarmüşavirələr keçirilmişdir. Taxıl, meyvə və üzüm bağlarında zərərvericilərə qarşı kompleks mübarizə tədbirlərinin aparılması qaydaları, yaztarla işlərinə hazırlıq və aqrotexniki tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasının məhsuldarlığa təsiri barəsində maarifləndirici tədbirlər davam etdirilmişdir. Kənd təsərrüfatında əl əməyinin yüngülləşdirilməsi və çəkilən xərcin azaldılması üçün kənd təsərrüfatı texnikaları və aqreqatlarının gücündən səmərəli istifadə edilməsi tövsiyə olunmuşdur.Akademik Həsən Əliyev adına “Araz” Elm İstehsalat Birliyində Naxçıvan Dövlət Universitetinin Torpaqşünaslıq və aqrokimya ixtisasının tələbələrinə praktik dərslər keçilmişdir. Birliyin Aqrokimya torpaqşünaslıq və torpaqların kütləvi analizlərişöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Kəngərli rayonunun Böyükdüz, Xıncab və Təzəkənd kəndlərinin 44 min 53,8 hektar kənd təsərrüfatına yararlı sahələrindən 332 torpaq nümunələri götürülmüş, tərkibindəki qida maddələrinin miqdarını müəyyənləşdirmək üçün kimyəvi analizlər aparılmış, analizlərin nəticələrinə uyğun olaraq qida maddələri ilə təmin olunma kartoqramları Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Yerquruluşu, Geodeziya və Xəritəçəkmə Layihə İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən hazırlanaraq müvafiq kənd icra nümayəndəliklərinə verilmişdir. Heyvandarlıqda mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması,süni mayalandırma tədbirlərinin davam etdirilməsi və heyvanların zoobaytar qaydalara uyğun yemləndirilməsi istiqamətində maarifləndirmə işləri davam etdirilmiş, arıçıların yaz aylarında aparacaqları tədbirlər onların diqqətinə çatdırılmışdır.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı

Nazirliyinin mətbuat xidməti

 
 

Aqrar sahədə maarifləndirmə işləri aparılır

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanvar ayında öz fəaliyyətini nazirliyin illik iş planı və dövlət proqramlarının icrası istiqamətində qurmuş, maarifləndirici tədbirlər diqqətdə saxlanılmışdır. Belə ki, ötən ay istixanalarda şitillə əkilən tərəvəz sahələrində yüksək məhsuldarlığa nail olunması üçün aqrotexniki tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə aparılması barədə müşavirələr keçirilmişdir. Meyvə və üzüm bağlarında, taxıl sahələrində gəmiricilərə qarşı müşahidələr aparılaraq sahələr müəyyənləşdirilmiş, onlara qarşı kimyəvi mübarizə aparılması qaydaları izah edilmişdir. Qoyunçuluq və quşçuluq təsərrüfatlarında heyvan və quşlara zoobaytar qaydalara uyğun qulluq edilməsi, yumurta istehsalının artırılması barədə də maarifləndirici tədbirlər təşkil olunmuşdur. “Araz” Elm-İstehsalat Birliyinin elmi şurasında kənd təsərrüfatında tədqiqat işlərinin aparılması mövzuları müzakirə edilmiş və təkliflər verilmişdir

 

Aqrar sahədə maarifləndirmə tədbirləri davam etdib

 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən noyabr ayında dövlət proqramlarının icrası diqqətdə saxlanılmış, payızlıq taxıl əkinlərinin optimal müddətə başa çatdırılması, əkindən sonra aqrotexniki tədbirlərin görülməsi istiqamətində torpaq mülkiyyətçiləri ilə maarifləndirici söhbətlər aparılmışdır. Meyvə və üzüm bağlarında payız mövsümündə görüləcək tədbirlərlə bağlı seminarmüşavirələr keçirilmiş, torpaq mülkiyyətçilərinə yeni meyvə bağları və üzümlüklərin salınması qaydaları,sahibkar və ailə təsərrüfatı başçılarına meyvə-tərəvəz, əsasən, tərxun bitkisinin yetişdirilməsi üçün təbiişəkildə qızdırılması mümkün olan anqartipli istilik təsərrüfatlarının yaradılmasına dair məsləhətlər verilmişdir. “Araz” Elm-İstehsalat Birliyinin Aqrokimya torpaqşünaslıq və torpaqların kütləvi analizləri şöbəsi tərəfindən Şahbuz və Kəngərli rayonlarının kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrindən nümunələr götürülmüş, tərkibindəki qida maddələrinin miqdarını müəyyənləşdirmək üçün kimyəvi analizlər aparılmışdır.Analizlərin nəticələrinə uyğun olaraq qida maddələri ilə təminolunma kartoqramları hazırlanaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinə göndərilmişdir. Həmçinin ailə təsərrüfatçıları, fermerlər tərəfindən istixana və meyvə bağlarından xəstəlik və zərərvericilərin aşkarlanması məqsədilə gətirilən nümunələrə baxılmış, onlara lazımi mübarizə tədbirlərinin aparılması istiqamətində tövsiyələr verilmişdir. Heyvandarlıq təsərrüfatları sahibkarlarının iştirakı ilə müşavirələr keçirilmiş, heyvandarlıq təsərrüfatlarında qışlamaya hazırlıq, süni mayalanmanın üstünlükləri, döl kampaniyasının mütəşəkkil aparılması və heyvanlara zoobaytar qaydalara uyğun qulluq edilməsi ilə bağlı görüşlər təşkil olunmuşdur.

 
 

Səhifə 1 > 4-dən

Joomla 1.5