Mətbuat xidməti Xəbərlər

Faselia: arı otu

Dəniz  səviyyəsindən 500 metr hündürlüyə qədər olan bölgələrdə, bəzən daşlıq və qayalıq zonalarda bitən faselia bitkisi arılarda nəsilartırma və yüksək balvermə xüsusiyyətlərinə görə dünyada “arının dostu”, “ballı çörək”, “arı otu” da adlandırılır. Faselia torpaq münbitliyini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, əvəzedilməz balverən, dekorativ və yem bitkisi kimi də xalq təsərrüfatında böyük əhəmiyyətə malikdir. Bir hektar faselia sahəsindən 200-300 kiloqram yüksəkkeyfiyyətli bal götürmək mümkündür. Həmçinin, arıçılığın inkişafı ilə əlaqədar güclü nəsilartırma və beçəvermə qabiliyyətinə malik qidalı yem bitkisidir. Bu xüsusiyyətlərinə görə dünyada arıçılar tərəfindən ən çox tələb olunan bitki növlərindən biridir. Bitkinin qeyd olunan botaniki və biomorfoloji xüsusiyyətlərini əsas götürərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati ərazisində əkilib-becərilməsinin mümkün variantlarını araşdırdıq. Nəticədə aydın oldu ki, bu bitki muxtar respublika ərazisində yaxşı məhsuldarlıq göstəricilərinə malikdir.

Ardını oxu...

 

QARĞIDALI BİTKİSİNƏ ZİYAN VERƏN ƏSAS XƏSTƏLİKLƏR

Vegetasiya müddətində qar­ğıdalı sahəsində torpağın rütubətini 60-70 faiz səviyyədə saxlamaq üçün birinci su bitkinin 3-4 yarpaq fazasında, ikinci su süpürgə əmələ gəlməsinə 10-12 gün qalmış, üçüncü su süpürgələrin çiçəklənməsinin başlanğıcında, dördüncü su süd-mum yetişkənliyi dövründə verilməli, cərgə­lərarası yumşaldılma birinci vegetasiya suvarmasından və bitkidə dördüncü yarpaq əmələ gələndən sonra həyata keçirilməlidir. Sonrakı kultivasiyalar isə hər suvarmadan sonra aparılmalıdır.

Vegetasiya dövrü xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin kultivasiya ilə birlikdə aparılması iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir.

Qovuqlu sürmə xəstəliyi nəticəsində bitkinin gövdəsində, qıçasında, yarpaqlarında, süpür­gəsində və hava köklərində müxtəlif böyük­lükdə qovuqlar əmələ gəlir. Əvvəlcə xırda şişkin ləkələr şəklində olan bu qovuqlar inkişaf edərək getdikcə böyüyür və iri həcmli (15 santimetr diametrdə və daha çox) qovuqlara çevrilirlər. Onlar əvvəlcə ağ, daha sonra bozumtul-çəhrayı rəngdə olur, yetişdikcə qaralır və tozlanan spor kütləsinə çevrilir. Göbələyin telio­sporları müsbət 23-25 dərəcə temperaturda yaxşı cücərir, 15-18 dərəcədə zəifləməyə başlayır, 12 dərəcədə isə cücərmə dayanır. Qovuqlu sürmənin teliosporları quru halda 4 ilə qədər öz həyat qabiliyyətini saxlaya bilir.

Ardını oxu...

 
 

Muxtar respublikada taxıl biçini mütəşəkkil aparılır

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyib: “Torpaqlarımız, hava, su, ərazimiz Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sürətlə artırılmasına yönəldilməli, istifadə olunmalıdır”.

Muxtar respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, əkinçiliyin inkişafı mühüm yer tutur. Mütərəqqi irriqasiya sistemlərinin qurulması əkin sahələrini genişləndirir, uzun illər əkilməyən torpaqlarda bol məhsul istehsalına zəmin yaradır. Xüsusilə strateji ərzaq məhsulu taxıla olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi, iqlim xüsusiyyətlərinə uyğun keyfiyyətli toxum sortlarından istifadə və məhsulun itkisiz yığılması qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir.

İyunun 27-də “Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndindəki taxıl əkini sahəsində muxtar respublikada taxıl biçininin gedişi və qarşıda duran vəzifələr barədə səyyari müşavirə keçirilib.

 

Ardını oxu...

 
 

Taxıl zəmilərində işləyəcək kənd təsərrüfatı texnikalarının hazırlıq vəziyyəti müzakirə olunub

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində 2020-ci ildə muxtar respublika ərazisində ot-taxıl biçini dövründə yanğın təhlükəsizliyinin etibarlı təmin edilməsi, biçin zamanı taxıl zəmilərində işləyəcək kombaynların və digər kənd təsərrüfatı texnikalarının hazırlığı ilə bağlı maarifləndirici səyyari seminar-müşavirə keçirilib.

Ardını oxu...

 
 

Muxtar respublikada yaz-tarla işlərinin vəziyyəti müzakirə edilib

Yeni alınmış kənd təsərrüfatı texnikalarına baxış olub

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev deyib: "İndiki şəraitdə kənd təsərrüfatı emalı sahəsinə daha çox diqqət yetirilməlidir. Çünki biz əlavə dəyər zənciri yaratmalıyıq və çalışmalıyıq ki, həm daxili bazara, həm xarici bazarlara daha çox hazır məhsul təqdim edək".

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının prioritet sahə kimi müəyyənləşdirilməsi yerli istehsalın həcmini artırıb, ixrac imkanı yaradıb və əhalinin məşğulluğu təmin olunub. Bu gün torpaq mülkiyyətçiləri və fermerlərin müasir kənd təsərrüfatı texnikaları ilə təmin olunması da məhsul istehsalında rentabelliyi artıran əsas tədbirlərdəndir.

Mayın 21-də muxtar respublikada yaz-tarla işlərinin vəziyyəti müzakirə edilib, yeni alınan kənd təsərrüfatı texnikalarına baxış keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbirdə iştirak edib.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 2 > 31-dən

Joomla 1.5