Mətbuat xidməti Xəbərlər

Naxçıvanda meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin əhatə dairəsi genişləndirilir

Kəngərli və Şahbuz rayonlarında yeni qapalı suvarma şəbəkələri və nasos stansiyaları qurulur

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında su ehtiyatlarından səmərəli istifadə mühüm amildir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev bu məsələnin vacibliyini vurğulayaraq demişdir: “Su ehtiyatlarından səmərəli şəkildə istifadə etmək, yeni layihələri icra etmək Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyətli bir məsələdir”. Muxtar respublikada aqrar sahənin inkişafında meliorasiya və su təsərrüfatı sisteminin müasirləşdirilməsi əsas istiqamət kimi götürülür, elmi əsaslara söykənən təhlillər aparılır, mütərəqqi suvarma şəbəkələri və nasos stansiyaları qurularaq istifadəyə verilir. Yaradılan şərait torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə ilə yanaşı, əkinçiliyin inkişafına və bol məhsul istehsalına səbəb olmuşdur. Bu da əhalinin məşğulluğunun və rifahının yaxşılaşmasına xidmət edir. Son illər bu sahədə görülən işlərin nəticəsidir ki, muxtar respublikanın Babək, Culfa, Kəngərli və Şahbuz rayonlarında 5 min hektara yaxın torpaq sahəsində qapalı suvarma şəbəkələri qurulmuş, su təminatı olmayan və uzun müddət əkilməyən torpaqlar yenidən əkin dövriyyəsinə qatılmışdır.

Ardını oxu...

 

MEYVƏ TİNGLƏRİNİN ƏKİLMƏSİ VƏ BECƏRİLMƏSİ

Məlum olduğu kimi, Ali Məclis Sədrinin 8 fevral 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə muxtar respublikamızda mevəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə 2016-2020-ci illəri əhatə edən Dövlət Proqramı təsdiq edilmişdir. Hazırda bölgədə bu istiqamətdə qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası üçün genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, keyfiyyətli və yüksək istehlak xüsusiyyətlərinə malik meyvə yetişdirmək üçün bağlarda sağlam, standartlara uyğun tinglərin əkilməsi bağçılıqda əsas şərtlərdən biridir. Bunun üçün keyfiyyətli əkin materialının seçilməsi və aqrotexniki tələblərə uyğun hasilə gətirilməsi ilkin şərtlərdəndir.

Ardını oxu...

 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni kənd təsərrüfatı texnikaları gətirilib

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martın 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən alınmış yeni kənd təsərrüfatı texnikalarına baxmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş nazirinin birinci müavini Elşad Əliyev məlumat vermişdir ki, aqrar sahədə sistemli şəkildə həyata keçirilən islahatlar və aparılan kompleks işlər nəticəsində kənd təsərrüfatı yeni inkişaf mərhələsinə yüksəlmişdir. Hazırda torpaq mülkiyyətçisi və fermerlər dünyanın qabaqcıl texnika və texnoloji avadanlıqlarından istifadə edirlər. Muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının intensiv amillər hesabına artırılması üçün yeni innovativ texnologiyaların tətbiqi davam etdirilir. Taxıl, kartof, qarğıdalı bitkilərinin əkilib-becərilməsi və yığılması tam mexaniki üsulla həyata keçirilir. Yeni alınan texnikalara baxış zamanı bildirilmişdir ki, ötən dövrdə “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 2 min 831 kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. Cari ildə isə sahibkarların texnika təminatını düzgün təmin etmək üçün onların sifarişləri əsasında 137 texnika və texnoloji avadanlıq alınaraq muxtar respublikaya gətirilmiş, həmin texnikalardan 24-ü lizinq yolu ilə sahibkarlara verilmişdir. Ali Məclisin Sədri “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bitkiçilik və heyvandarlıq aptekinə, həmçinin ehtiyat hissələri anbarlarına baxmışdır.

Ardını oxu...

 
 

Muxtar respublikada kartofçuluq inkişaf etdirilir

Son illərdə muxtar respublikada mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrıayrı sahələrinin inkişafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, ixracyönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılmasına nail olunub. Yerli sahibkarlığın inkişafına yaradılan şərait isə məşğulluq səviyyəsinin artırılmasını və ümumilikdə, muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişafını təmin edib. Əkin sahələrinin genişləndirilməsi üçün təsərrüfat suyuna olan tələbatın ödənilməsi, qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması, torpaq mülkiyyətçilərinin güzəştli şərtlərlə kredit, texnika və avadanlıqlarla təmin olunması hesabına kənd təsərrüfatı muxtar respublika iqtisadiyyatının aparıcı sahəsinə çevrilib. Artıq diyarımız bir çox kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünü tam təmin edir. İkinci çörək sayılan kartofa olan tələbatın ödənilməsi məqsədilə görülən işlər də bu cəhətdən diqqəti çəkir.

Ardını oxu...

 
 

Akademik Həsən Əliyev adına “Araz” Elm İstehsalat Birliyində tarla seminar-müşavirə keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin struktur bölməsi olan  Akademik Həsən Əliyev adına “Araz” Elm İstehsalat Birliyində  Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Torpaqşünaslıq və aqrokimya fakültəsinin tələbələrinin və torpaq mülkiyyətçilərinin iştirakı ilə “Torpağın münbitliyinin artırılmasında üzvi gübrələrin və ağac yonqarının əhəmiyyəti” mövzusunda  tarla seminar-müşavirə keçirilib.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 5 > 33-dən

Joomla 1.5