Mətbuat xidməti Xəbərlər

“Ailə təsərrüfatları ili” iqtisadi uğurları ilə yaddaqalan oldu

Son illər ərzində muxtar diyarımızda yüzlərlə yeni ailə təsərrüfatları formalaşıb, bu təsərrüfatların hərtərəfli fəaliyyəti üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilib və keçirilməkdədir. Bəhs olunan dövrdə həm də ailə təsərrüfatlarının biznes planları tərtib edilib, təsərrüfat sahiblərinə güzəştli şərtlərlə kreditlər verilib, istehsal olunan məhsulların satışı üçün əlverişli şərait yaradılıb. Dövlət dəstəyi nəticəsində ailə təsərrüfatları məhsullarının qablaşdırma və dizaynlarının tərtib edilməsi, onların taralarla təchizatı məhsulun bazara və istehlakçılara marketinq qaydalarına uyğun olaraq çatdırılmasına imkan verir. 2019-cu ilin muxtar respublikada “Ailə təsərrüfatları ili” elan edilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 22 noyabr və 2019-cu il 18 yanvar tarixli sərəncamları ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ailə təsərrüfatlarının inkişafı ilə bağlı” Tədbirlər planlarının təsdiq olunması ailə təsərrüfatlarının fəaliyyəti üçün daha geniş imkanlar açıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin zəruri ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi məqsədilə aqrar bölmədə ötən illər ərzində aparılan köklü islahatlar bu sahənin sürətli inkişafına şərait yaradıb, bir çox dövlət proqramları qəbul edilərək uğurla icra olunub və aqrar sahənin inkişafına öz töhfəsini verib. Aqrar sektorda tətbiq edilən güzəştlər və subsidiyalar bu sahənin inkişafını stimullaşdırıb, istehlak bazarının sabitləşməsinə nail olunub. Son illərdə dövlət maliyyə dəstəyi ilə müasir texnologiyalara əsaslanan 321 heyvandarlıq, 86 quşçuluq, 14 balıqçılıq, 124 arıçılıq, 67 bağçılıq, 10 üzümçülük təsərrüfatının yaradılması muxtar respublikada ailə təsərrüfatlarının inkişafına, daxili bazarın keyfiyyətli yerli məhsullarla təminatına geniş imkanlar açıb. 2019-cu ilin ötən dövrü ərzində Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 84 ailə təsərrüfatına 753 min 100 manat dövlət maliyyə dəstəyi göstərilməsi, 315 ailə təsərrüfatının 12 min 800-dən çox tara ilə təmin olunması ailə biznesinin genişlənməsinə, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına əlavə imkanlar yaradıb. Muxtar respublikamızda ailə təsərrüfatları çoxprofilli fəaliyyət sahəsinə malikdir. Ötən dövrdə onların işinin daha da genişləndirilməsi məqsədilə maarifləndirici tədbirlər aparılıb, nümunəvi ailə təsərrüfatlarının iş təcrübəsinin muxtar respublikanın bütün rayonlarında fəaliyyət göstərən ailə təsərrüfatlarına aşılanması həyata keçirilib. Bu tədbirlərin davamı olaraq muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən ticarət obyektlərində ailə təsərrüfatı məhsulları guşələrinin yaradılması muxtar respublikada bu təsərrüfatlarda istehsal olunan məhsulların çeşidinin və rəqabətqabiliyyətliliyinin stimullaşdırılması ilə yanaşı, istehlakçıların ekoloji təmiz məhsullarla təmin edilməsində mühüm rol oynayıb. Ötən dövr ərzində ailə təsərrüfatlarında istehsal edilən məhsulların keyfiyyət göstəricilərinin nəzarətdə saxlanılması, sertifikatlaşdırılması və markalanması istiqamətində aidiyyəti təşkilatlar tərəfindən lazımi köməkliklər göstərilib. Həmçinin ailə təsərrüfatları məhsullarının tanıdılması məqsədilə ötən dövrdə “Naxçıvan Biznes Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sərgisalonunda 45 ailə təsərrüfatının 108 növdə 140 çeşiddə məhsulunun nümayişi təmin olunub. Ailə təsərrüfatları məhsullarının satışı üçün əlverişli şərait yaradılıb, muxtar respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhərində və rayon mərkəzlərində “Ailə təsərrüfatı məhsulları” festivalları təşkil olunub. Bu da təsərrüfat sahiblərinin istehsal etdikləri məhsulların satışına öz müsbət təsirini göstərib. Göründüyü kimi, iqtisadiyyatın bu vacib sahəsinin inkişafı üçün həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikada ailə təsərrüfatlarının sayının getdikcə artmasına şərait yaradıb. Bu isə əmək resurslarının səmərəli məşğulluq imkanlarını artırmaqla bərabər, iqtisadiyyatda mühüm faktorlardan olan ailə biznesinin genişlənməsinə, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına təkan verir. Nəticə etibarilə muxtar respublikada ailə təsərrüfatlarının inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, təsərrüfatların birgə koordinasiyasının təmin edilməsi və onların potensialından səmərəli istifadə olunması ailə təsərrüfatlarının vahid birliyinin formalaşdırılmasını zəruri edib. Muxtar respublikamızda Ailə Təsərrüfatları İctimai Birliyinin yaradılmasında məqsəd diyarımızda bu mütərəqqi təsərrüfat forması ilə məşğul olan şəxslərə informasiya verilməsi, maddi dəstək göstərilməsi, onların potensialından cəmiyyətin iqtisadi həyatında daha səmərəli istifadə olunmasını təşkil etməkdən ibarətdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı

Nazirliyinin mətbuat xidməti

 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə Təsərrüfatları İctimai Birliyi” təsis edilib

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Biznes Mərkəzində “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə Təsərrüfatları İctimai Birliyi”nin Təsis Konfransı keçirilib.

Konfransda çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat naziri Tapdıq Əliyev təsis olunan Ailə Təsərrüfatları İctimai Birliyinin qarşısında duran vəzifələri diqqətə çatdırıb və birliyin işinin aparılması qaydaları barədə məlumat verib. Qeyd olunub ki, Birliyin yaradılmasında məqsəd muxtar respublikada ailə təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslərə informasiyaların verilməsi, maddi dəstək göstərilməsi, həmçinin onların potensialından cəmiyyətin iqtisadi həyatında səmərəli istifadə olnmasını təmin etməkdir. Təsis olunan birliyə muxtar respublikadakı ailə təsərrüfatçıları arasından daha çox fəallıq göstərənlər üzv qəbul edilib və həmin təsərrüfat sahibləri birliyin işində fəallıq göstərməlidirlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı naziri Bəhruz Bayramov qeyd edib ki, ailə təsərrüfatı məhsullarının tanıdılması məqsədilə ötən dövrdə “Naxçıvan Biznes Mərkəzi” MMC-nin sərgi salonunda 45 ailə təsərrüfatının 108 növdə 140 çeşiddə məhsulu nümayiş olunub. Eyni zamanda istehsal olunan məhsulların satışı üçün Naxçıvan şəhərində və muxtar respublikanın rayonlarında “Ailə Təsərrüfatı Məhsulları” festivalları təşkil edilir. Bu da təsərrüfat sahiblərinin istehsal etdikləri məhsulların satışına öz müsbət təsirini göstərir. Nazir, Ailə təsərrüfatlarına göstərdiyi diqqətə və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinə minnətdarlıq edib.

Sonra birliyin idarə heyəti sədrinin, sədr müavinin və idarə heyətinin seçilməsi təklifləri irəli sürülüb. Səs çoxluğu ilə Şərur rayonunun Düdəngə kənd sakini, ailə təsərrüfatçısı Mübariz Şirəliyev Birliyə sədr, Babək rayonunun Naxışnərgiz kənd sakini, ailə təsərrüfatçısı Qəzənfər Qurbanov sədr müavini seçiliblər. 8 ailə təsərrüfatçısı isə birliyin idarə heyətinə daxil edilib.

Konfransda birliyin nizamnaməsi qəbul edilib.

 
 

Arı ailələrinin payızda qışlamaya hazırlanması

Muxtar respublikanın əlverişli təbii-iqlim şəraiti, zəngin yem ehtiyatları bazası və qiymətli cinslərə malik arı genefondu bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Arıçılıqda məhsuldarlığın artırılmasında vacib mənbələrdən biri də arı ailələrinin payızda qışlamayа hazırlanması  işinin düzgün təşkili və arıxanalarda cavan arı analarının olmasıdır. Arıların qışlamadan çıxması və yazda sürətli inkişafı onların payız dövründə yetişdirilməsindən çox asılıdır. Payızda arıçının əsas vəzifəsi güclü və kifayət qədər yemi olan arı ailəsi yetişdirməkdən ibarətdir.

Arı pətəklərindən balı götürərkən qışlama dövrü üçün keyfiyyətli yem ehtiyatı saxlamaq lazımdır. Qış-yaz dövrü üçün ballı – güləmli şanların hazırlanmasına əsas gəlir dövrünün birinci yarısında başlanmalıdır. Çünki arılar həmin vaxt yüksək keyfiyyətli bal toplayır. Payız qış dövrü üçün hər arı ailəsinə tələb olunan yemin 70-80 %-i pətəkdə,  qalan hissəsi isə anbarda saxlanmalı və ehtiyac olduqda arı ailələrinə vermək lazımdır. Arı ailələrini qışlamaya hazırlayarkən hər çərçivə arası arı üçün 2-2,5 kiloqram bal saxlanmalıdır.

Muxtar respublikamızda qışın sərt şaxtalı keçməsi ilə əlaqədar olaraq arı ailələri əsasən qışlama binalarında saxlanılır.    Qışlama binalarında temperatur həmişə -2 və +3 dərəcə arasında olarsa, arı ailələri normal qışlayar və ən az yem məsarif edərlər.

Arı ailəsinin inkişafı üçün lazımı şərait yaratmaq, ana arının yumurta qoymasını sürətləndirmək, arıxanada tələb olunan istilik rejimini saxlamaq, balın sərf olunmasını azaltmaq üçün qışlama dövrü pətək yaxşı isidilməlidir. Ona görə də bu məqsədlə arı ailəsinin düzgün qışlamasının əhəmiyyəti böyükdür. Bunun üçün arı ailəsinin gücündən asılı olaraq şanlı çərçivələr saxlanmalıdır. Arı ailəsində arıların miqdarı azaldıqca pətəkdən artıq çərçivələr çıxarılmaqla pətəyin içi daraldılmalıdır.

Qışlama dövründə arı ailələrini soyuqdan qorumaq üçün arı pətəklərini qışlama binasına yığmaq lazımdır. Qışlama binasının çox isti olması yolverilməzdir. Binanın isti olması balın pətəkdə rütübət almaq qabiliyətinin itməsinə, arıların susuzluq çəkməsinə səbəb olar və arıların topası daxilində temperatur normasının pozulmasına səbəb olar ki, nəticədə topa parçalana bilər və qışlamanın normal keçməsinə pis təsir göstərər.

Noyabr ayından fevral ayının axırınadək arılar fəaliyyətsiz olur, bu müddət ərzində onlar açıq havada saxlandıqda belə uçmur, hətta pətəyin daxilində heç bir iş görmürlər. Bu zaman arılar çərçivələrin arasında yaza kimi bir-birinə möhkəm sıxılır, hərdən yem ehtiyatı olan tərəfə hərəkət edirlər. Arılar qaranlıqda qışlayır. Ən zəif işıq onlara həyəcan gətirir və qış topasının dağılmasına səbəb olur. Buna görədə qışlama binasında tam sakitlik olmalıdır.

Yaz yaxınlaşan kimi arılar narahat olmağa başlayır. Çünki qışın axırında hər bir arı ailəsində artım (bala) olur, pətəyin daxilində temperatur 350C dərəcəyə qalxır, arılar çoxlu yem sərf edir və bağırsaqlarında qış ərzində toplanmış qida qalıqlarını saxlamağa çətinlik çəkir. Qışlama binasında qalmış arılar təbiətin oyanmasını səbirsizliklə gözləyirlər. Bəzən havalar birdən isinir, bəzən də tez-tez dəyişən uzun soyuqlar davam edir. Havaların bu cür keçməsi arıların nə vaxt çölə çıxacağını müəyyən etməyə imkan vermir. Buna görə də arıçılar təbiətdəki dəyişikliklərə fikir verməklə müşahidələr aparmalı və buna əsasən də arıların qışlamadan çıxması gününü dəqiq müəyyən etməlidirlər.

 
 

Şahbuz rayonunun Türkeş kəndində qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə verilib

Muxtar respublikada qurulan qapalı suvarma şəbəkələri kənd yerlərində əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasına mühüm töhfə verir. Son illər istifadəyə verilən qapalı suvarma şəbəkələri hesabına 5 min hektara yaxın yeni torpaq sahələri əkin dövriyyəsinə qatılmışdır. Dekabrın 6-da Şahbuz rayonunun Türkeş kəndində yeni qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak etmişdir. Məlumat verilmişdir ki, qapalı suvarma şəbəkəsi qurulmamışdan əvvəl Türkeş kəndinin bu ərazilərini suvarmaq mümkün deyildi. Lakin 343 hektar torpaq sahəsini əhatə edən yeni qapalı suvarma şəbəkəsi kənddə əkinçiliyin inkişafına mühüm töhfə verəcəkdir. Heydər Əliyev Su Anbarından qidalanan “Əcəmi-1” və “Əcəmi-2” pilləli nasos stansiyaları vasitəsilə su Türkeş kəndi ərazisindəki hovuza vurulur və öz axını ilə qapalı suvarma şəbəkəsinə ötürülür. Hovuzdan sahələrə qədər 1500 metr uzunluğunda magistral, 2100 metr ana xətt, diametri 200 millimetrlik plastik borularla 32 min 184 metr paylayıcı boru xətti çəkilmişdir. Paylayıcı boru xətlərinin üzərində 332 suvarma hidrantı və üç istiqamətə çıxışı olan dəmirbeton hovuzlar quraşdırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov qapalı suvarma şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi münasibətilə sakinləri təbrik edərək demişdir:Bu il Türkeş kəndinin həyatında əlamətdar il olmuşdur. Kənddə geniş quruculuq işləri aparılmış, 350 hektara yaxın pay torpaqlarını əhatə edən qapalı suvarma şəbəkəsi qurulmuşdur. Həyata keçirilən bu tədbirlər insanların rahat yaşayışı və məşğulluğunun təmin olunmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qapalı suvarma şəbəkəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Pivot layihəsi çərçivəsində əkin sahələrində müasir suvarma sistemlərinin quraşdırılması barədə imzaladığı müvafiq Sərəncama əsasən ayrılmış vəsait hesabına tikilmiş, bununla da muxtar respublikada 350 hektara yaxın məhsuldar torpaqlar əkin dövriyyəsinə qatılmışdır. Ali Məclisin Sədri demişdir: Qapalı suvarma şəbəkəsinin qurulması və torpaqların əkin dövriyyəsinə qatılması muxtar respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edir. Eyni zamanda kənd sakinlərinin yaşayış səviyyəsi yaxşılaşır. Ərazidə görülən işlərin həcmi çox böyükdür. Tikinti işləri aparılarkən 35 kilometrdən artıq müxtəlif diametrli borularla yeraltı şəbəkə qurulmuşdur. Bu işlərin görülməsi üçün dövlət vəsaiti sərf olunmuşdur. Ona görə də torpaqlar əkilməli, yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə olunmalıdır. Ərazinin daimi su təminatı, torpaqların münbitliyi və məhsuldarlığı burada ikinövbəli əkinlərin aparılmasına da imkan verəcəkdir. Bir sözlə, görülən işlər öz bəhrəsini verməli, kənd sakinləri muxtar respublikanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak etməlidirlər. Ali Məclisin Sədri demişdir: İnsan var ki, sağlığında əməlləri ölkəsinə, xalqına xeyir verir. İnsan da var ki, həm sağlığında, həm də yoxluğunda onun əməlləri yaşayır, insanlara doğru yol göstərir. Bu gün ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin yolu, əməlləri yaşayır və bəhrəsi göz qabağındadır. Türkeş kəndində aparılan quruculuq işləri, istifadəyə verilən qapalı suvarma şəbəkəsi də ulu öndərin siyasi xəttinin bəhrəsidir. Kənddə torpaqların əkilməsi, təsərrüfatların inkişafı, istehsal olunan məhsulların satışı üçün hər cürşərait yaradılıb. Məqsəd muxtar respublikanı, ölkəmizi daha da inkişaf etdirməkdir. Ali Məclisin Sədri qapalı suvarma şəbəkəsinin yerli mütəxəssislər tərəfindən qurulduğunu bildirmiş, bu münasibətlə Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin əməkdaşlarına təşəkkür etmişdir.

Kənd sakini Əli Mehnətov minnətdarlıq edərək demişdir: “Türkeş qədim türk kəndidir. Kəndin bugünkü inkişafı bizim üçün möcüzədir. Çünki kənddə 70 ildə görülə bilməyən işlər 7 ayda həyata keçirilib. Bura yolu düşənlər Türkeşi cənnət hesab edəcəklər. Dünya standartlarına uyğun yol, gözəl məktəb, kənd və xidmət mərkəzlərinin istifadəyə verilməsi insanlara göstərilən qayğının ifadəsidir. Su həyat, canlanma deməkdir. Su varsa, deməli, dolanışıq da var. Muxtar respublikada elan olunmuş “Ailə təsərrüfatları ili”ndə Türkeş kəndində qapalı suvarma şəbəkəsinin qurulması sakinlərin hədsiz sevincinə səbəb olmuşdur. Bütün bunlar ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin uğurla həyata keçirilməsinin nəticəsidir. Ölkəmiz, xalqımız daha böyük uğurlar əldə edəcəkdir. Qoy uğurlarımıza dostlar sevinsin, düşmən isə xar olsun”. Sonra Ali Məclisin Sədri qapalı suvarma şəbəkəsini işə salmışdır. Ali Məclisin Sədri torpaqların əkin atlasına uyğun əkilməsi, kənd sakinlərinin məhsuldar toxum sortları, gübrə və texnika ilə təmin olunması, güzəştli kreditlərin verilməsi və yeni qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması barədə aid təşkilatlara tapşırıqlar vermişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

 
 

Əhalinin yüksəkkeyfiyyətli yerli heyvandarlıq məhsulları ilə təminatı diqqət mərkəzindədir

Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahənin inkişafı daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu sahədə əhəmiyyətli yer tutan heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi, əhalinin müxtəlif çeşidlərdə heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi istiqamətində birsıra işlər görülür. Dövlət dəstəyi nəticəsində bu ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikada 9 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılıb, 2-si isə genişləndirilib, belə 10 təsərrüfatın yaradılması, 4-nün isə genişləndirilməsi işləri davam etdirilməkdədir. Əhalinin heyvandarlıq məhsulları ilə təminatının daha da yaxşılaşdırılması, yüksək genetik potensialı olan heyvanların baş sayının artırılması, bu sahəyə olan marağın gücləndirilməsi üçün “Heyvandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına dair dövlət dəstəyi” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 19 avqust tarixli Sərəncamı ilə süni mayalanma yolu ilə alınmış hər baş buzova yüz manat həcmində subsidiyanın müəyyən edilməsi bu sahənin dinamik inkişafına təkan verən amillərdəndir.

Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında heyvandarlıq təsərrüfatlarında 9654 baş inək, düyə və camış süni yolla mayalandırılıb, bu dövr ərzində mayalandırılmış inək, düyə və camışlardan 6764 baş sağlam bala alınıb. 2019-cu ilin bəhs olunan dövründə muxtar respublikada diri çəkidə 19105,5 ton ət, 72451,4 ton süd istehsal olunub ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6 və 1,8 faiz çoxdur.

Heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi, məhsuldarlığın artırılması, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında mühüm məsələlərdən biri də yem bazasının yaradılması və mal-qaranın qüvvəli yemlə təmin edilməsidir. Muxtar respublikada mal-qaranın qarışıq yemlərə böyük ehtiyacının olması nəzərə alınaraq 23 avqust 2012-ci ildə Naxçıvan şəhərində illik gücü 70 min tondan artıq olan balanslaşdırılmış qarışıq yem istehsal edən müəssisə istifadəyə verilib. Həmin müəssisədə ətlik, südlük, yumurtalıq istiqamətləri üçün qarışıq yem hazırlanır. Bu da heyvandarlığın və quşçuluğun illik qarışıq yemə olan tələbatını tam ödəyir. Malqaranın qaba və şirəli yemlərə olan tələbatının tam ödənilməsi məqsədilə yonca, silosluq qarğıdalı, silosluq günəbaxan kimi qiymətli yem bitkilərinin əkin sahələrinə aqrotexniki qaydalara uyğun qulluq edilməklə məhsuldarlıq artırılır.

Muxtar respublikada ət və süd məhsullarının yüksək keyfiyyət göstəricilərinin təmin olunması məqsədilə Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən mütəmadi olaraq mal-qara və quşlar arasında müxtəlif xəstəliklərə qarşı profilaktik peyvəndləmə və dezinfeksiya işləri aparılır.

Muxtar respublikada həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində aqrar sahənin inkişafında uğurlu nəticələrə nail olunub, xüsusilə heyvandarlığın intensiv inkişafı, mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması, müasir təsərrüfatçılıq modellərinin yaradılması istiqamətində mühüm işlər görülüb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 21 sentyabr tarixli “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Süni Mayalanma Mərkəzinin yaradılması haqqında” Sərəncamı bu sahənin inkişaf etdirilməsinə təkan verəcək. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Süni Mayalanma Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 22 noyabr tarixli sərəncamına əsasən mərkəzə 4 milyon 800 min manat vəsait ayrılmışdır. Bu da Süni Mayalanma Mərkəzinə müasir standartlara cavab verəcək texnoloji avadanlıqların alınıb gətirilməsinə, heyvandarlığın inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoymasına imkan verəcək. Hazırda 23 süni mayalanma məntəqəsinin fəaliyyət göstərdiyi muxtar respublikada yeni yaradılacaq mərkəz bu sahədə işləri daha da təkmilləşdirəcək.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı

Nazirliyinin mətbuat xidməti

 
 

Səhifə 3 > 27-dən

Joomla 1.5