Mətbuat xidməti Xəbərlər

Ərəzin kəndində tarla-seminar müşavirəsi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Culfa Rayon İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə Ərəzin kəndində “Payız əkinləri üçün yay şumunun aqrotexniki qaydalar əsasında aparılmasının əhəmiyyəti” mövzusunda tarlaseminar müşavirəsi keçirilib.

Ailə təsərrüfatçıları və torpaq mülkiyyətçilərinin iştirak etdiyi tədbirdə payızlıq taxıl əkinlərinə hazırlıq, toxumluq materialın ayrılması və şumun düzgün həyata keçirilməsi məsələlərindən danışılıb. Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Valeh Kəngərli çıxışında qeyd edib ki, cari ildə Culfa rayonunda 7 min 589 hektar sahənin taxılı yığılıb ki, bunun da 6 min 216 hektarını buğda, 1370 hektarını isə arpa təşkil edib. Taxılsahələrinin hər hektarından 26,4 sentner məhsul əldə edilib. Çıxışda bölgədə payızlıq taxıl əkinlərinə hazırlıq məsələlərindən də bəhs olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, yay şumunun vaxtında həyata keçirilməsi və aqrotexniki qaydalar əsasında aparılması məqsədilə 50-dən artıq şum traktorunun qüvvəsindən istifadə olunur. Qısa müddətdə 300 hektardan artıq sahədə şum aparılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Xaliq Abbasov payızlıq taxıl əkinlərinə hazırlıq və şumun aparılması qaydalarından danışıb. Nazirliyin digər əməkdaşı Vüsal Mirzəyev yay şumunun aparılması məqsədilə görülən hazırlıq tədbirləri, xüsusən də texnika təminatı haqqında məlumat verib. Bildirib ki, muxtar respublikamızın bütün bölgələrində “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə gətirilən yeni şum traktorları və digər texnoloji avadanlıqlar bu vacib kampaniyanın mütəşəkkil həyata keçirilməsinə yönəldilib. Tarla-seminar müşavirəsində ailə təsərrüfatçıları adından çıxış edən Ərəzin kənd sakini Səfər Kazımov bu il taxılçılıqda əldə etdiyi uğurları, yaradılan şəraiti, taxılçılara göstərilən dövlət dəstəyini diqqətə çatdırıb. Tədbirdə ailə təsərrüfatçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Torpaq mülkiyyətçilərinə yay şumunun qaldırılması və payızlıq taxıl əkinlərinə hazırlıq məsələlərindən bəhs edən maarifləndirici bukletlər paylanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı

Nazirliyinin mətbuat xidməti

 

Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin üçüncü sessiyasından irəli gələn vəzifələr müzakirə olunub

Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin üçüncü sessiyasında verilmiş tapşırıqların icrası, 2020-ci ilin birinci yarısında görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində keçirilən kollegiya iclasında nazir Bəhruz Bayramov məruzə ilə çıxış edib. Bildirib ki, 1070 hektarı 2020-ci ildə olmaqla, 4478 hektar sahədə qapalı suvarma sistemlərinin tikilərək istifadəyə verilməsi əkinəyararlı torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə qatılmasına və məhsul bolluğunun yaradılmasına səbəb olub. Taxılçılığın strateji əhəmiyyətə malik olması diqqət mərkəzində saxlanılıb, 2020-ci ilin məhsulu üçün 36 min 99 hektarı payızlıq, 780 hektarı isə yazlıq olmaqla, ümumilikdə, 36 min 879 hektar sahədə taxıl əkini aparılıb, ötən illə müqayisədə əkin sahəsi 3571 hektar artıb. Həmçinin cari ildə muxtar respublika üzrə 23 min 142 hektar sahədə yazlıq bitkilər əkilib. Qeyd olunub ki, görülən tədbirlər nəticəsində hazırda muxtar respublikada 5157 hektarsahədə meyvə bağları mövcuddur ki, bunun da 4600 hektarı barverən bağlardır.

Ardını oxu...

 
 

Faselia: arı otu

Dəniz  səviyyəsindən 500 metr hündürlüyə qədər olan bölgələrdə, bəzən daşlıq və qayalıq zonalarda bitən faselia bitkisi arılarda nəsilartırma və yüksək balvermə xüsusiyyətlərinə görə dünyada “arının dostu”, “ballı çörək”, “arı otu” da adlandırılır. Faselia torpaq münbitliyini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, əvəzedilməz balverən, dekorativ və yem bitkisi kimi də xalq təsərrüfatında böyük əhəmiyyətə malikdir. Bir hektar faselia sahəsindən 200-300 kiloqram yüksəkkeyfiyyətli bal götürmək mümkündür. Həmçinin, arıçılığın inkişafı ilə əlaqədar güclü nəsilartırma və beçəvermə qabiliyyətinə malik qidalı yem bitkisidir. Bu xüsusiyyətlərinə görə dünyada arıçılar tərəfindən ən çox tələb olunan bitki növlərindən biridir. Bitkinin qeyd olunan botaniki və biomorfoloji xüsusiyyətlərini əsas götürərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati ərazisində əkilib-becərilməsinin mümkün variantlarını araşdırdıq. Nəticədə aydın oldu ki, bu bitki muxtar respublika ərazisində yaxşı məhsuldarlıq göstəricilərinə malikdir.

Ardını oxu...

 
 

QARĞIDALI BİTKİSİNƏ ZİYAN VERƏN ƏSAS XƏSTƏLİKLƏR

Vegetasiya müddətində qar­ğıdalı sahəsində torpağın rütubətini 60-70 faiz səviyyədə saxlamaq üçün birinci su bitkinin 3-4 yarpaq fazasında, ikinci su süpürgə əmələ gəlməsinə 10-12 gün qalmış, üçüncü su süpürgələrin çiçəklənməsinin başlanğıcında, dördüncü su süd-mum yetişkənliyi dövründə verilməli, cərgə­lərarası yumşaldılma birinci vegetasiya suvarmasından və bitkidə dördüncü yarpaq əmələ gələndən sonra həyata keçirilməlidir. Sonrakı kultivasiyalar isə hər suvarmadan sonra aparılmalıdır.

Vegetasiya dövrü xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin kultivasiya ilə birlikdə aparılması iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir.

Qovuqlu sürmə xəstəliyi nəticəsində bitkinin gövdəsində, qıçasında, yarpaqlarında, süpür­gəsində və hava köklərində müxtəlif böyük­lükdə qovuqlar əmələ gəlir. Əvvəlcə xırda şişkin ləkələr şəklində olan bu qovuqlar inkişaf edərək getdikcə böyüyür və iri həcmli (15 santimetr diametrdə və daha çox) qovuqlara çevrilirlər. Onlar əvvəlcə ağ, daha sonra bozumtul-çəhrayı rəngdə olur, yetişdikcə qaralır və tozlanan spor kütləsinə çevrilir. Göbələyin telio­sporları müsbət 23-25 dərəcə temperaturda yaxşı cücərir, 15-18 dərəcədə zəifləməyə başlayır, 12 dərəcədə isə cücərmə dayanır. Qovuqlu sürmənin teliosporları quru halda 4 ilə qədər öz həyat qabiliyyətini saxlaya bilir.

Ardını oxu...

 
 

Muxtar respublikada taxıl biçini mütəşəkkil aparılır

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyib: “Torpaqlarımız, hava, su, ərazimiz Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sürətlə artırılmasına yönəldilməli, istifadə olunmalıdır”.

Muxtar respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, əkinçiliyin inkişafı mühüm yer tutur. Mütərəqqi irriqasiya sistemlərinin qurulması əkin sahələrini genişləndirir, uzun illər əkilməyən torpaqlarda bol məhsul istehsalına zəmin yaradır. Xüsusilə strateji ərzaq məhsulu taxıla olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi, iqlim xüsusiyyətlərinə uyğun keyfiyyətli toxum sortlarından istifadə və məhsulun itkisiz yığılması qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir.

İyunun 27-də “Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndindəki taxıl əkini sahəsində muxtar respublikada taxıl biçininin gedişi və qarşıda duran vəzifələr barədə səyyari müşavirə keçirilib.

 

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 3 > 33-dən

Joomla 1.5