Mətbuat xidməti Xəbərlər

Naxçıvanda taxılın qəbul qiymətində artım olacaq

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, “Gəmiqaya Taxıl Məhsulları” MMC muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarından tələbatdan artıq istehsal olunmuş buğda, arpa və qarğıdalı məhsullarını satın alır. Məhsulların alış qiymətində ötən illə müqayisədə artım müşahidə olunur.

Belə ki, buğda 38 qəpik, arpa 35 qəpik, qarğıdalı isə 40 qəpikdən qəbul olunacaq . Satış üçün təqdim olunan məhsulun ödənişi yerində həyata keçiriləcək.

 

Naxçıvanda Süni Mayalanma Mərkəzi yaradılıb

Muxtar respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində görülən tədbirlər sırasında heyvandarlığın inkişafı mühüm yer tutur. Damazlıq işinin düzgün qurulması və cins tərkibinin yaxşılaşdırılması diqqətdə saxlanılır, səmərəli metod kimi süni mayalanma tədbirlərinə geniş yer verilir. Görülən işlər məhsul istehsalının artırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamlarına əsasən Naxçıvanda Süni Mayalanma Mərkəzinin yaradılması heyvandarlığın inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoyacaqdır.

Mayın 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Süni Mayalanma Mərkəzində görülən işlərlə maraqlanıb.

Ardını oxu...

 
 

Şahbuzda yeni torpaqlar əkin dövriyyəsinə qatılır

2019-cu ildə Şahbuz rayonunun Türkeş kəndində yeni qapalı suvarma şəbəkəsi də qurulmuş, uzun müddət suvarılmayan torpaq sahələri əkin dövriyyəsinə qatılmışdır. Görülən işlərin davamı olaraq bu il rayonun Sələsüz, Türkeş və Mərəlik kəndlərində yeni qapalı suvarma şəbəkəsi qurulur. Martın 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov aparılan tikinti işləri ilə maraqlanmışdır. Məlumat verilmişdir ki, qapalı suvarma şəbəkəsi 270 hektar torpaq sahəsini əhatə edir. Layihə xəttinin ümumi uzunluğu 34 min 808 metrdir. Ərazidə müxtəlif diametrli borularla 7534 metr ana xətt və 27 min 274 metr paylayıcı suvarma şəbəkəsi çəkiləcəkdir. Xətlərin üzərində 51 sutənzimləyici siyirtmə, 286 hidrant və 81 suboşaldıcı quraşdırılacaqdır. Sələsüz,Türkeş və Mərəlik kənd sakinlərinin əsas məşğuliyyətsahəsi əkinçilik və heyvandarlıqdır. Kəndlərdə yeni qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması əkinçiliyin inkişafına səbəb olmuşdur. Bu da sakinlər tərəfindən razılıqla qarşılanır. 2019-cu ildə Türkeş kəndində istifadəyə verilmiş 343 hektar qapalı suvarma şəbəkəsinin 258 hektarında payızlıq taxıl, 10 hektarında yazlıq bitkilər əkilmişdir. Ərazinin qalan 75 hektarında isə mərhələli şəkildə yazlıq əkinlər aparılır.

Ardını oxu...

 
 

Naxçıvanda meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin əhatə dairəsi genişləndirilir

Kəngərli və Şahbuz rayonlarında yeni qapalı suvarma şəbəkələri və nasos stansiyaları qurulur

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında su ehtiyatlarından səmərəli istifadə mühüm amildir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev bu məsələnin vacibliyini vurğulayaraq demişdir: “Su ehtiyatlarından səmərəli şəkildə istifadə etmək, yeni layihələri icra etmək Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyətli bir məsələdir”. Muxtar respublikada aqrar sahənin inkişafında meliorasiya və su təsərrüfatı sisteminin müasirləşdirilməsi əsas istiqamət kimi götürülür, elmi əsaslara söykənən təhlillər aparılır, mütərəqqi suvarma şəbəkələri və nasos stansiyaları qurularaq istifadəyə verilir. Yaradılan şərait torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə ilə yanaşı, əkinçiliyin inkişafına və bol məhsul istehsalına səbəb olmuşdur. Bu da əhalinin məşğulluğunun və rifahının yaxşılaşmasına xidmət edir. Son illər bu sahədə görülən işlərin nəticəsidir ki, muxtar respublikanın Babək, Culfa, Kəngərli və Şahbuz rayonlarında 5 min hektara yaxın torpaq sahəsində qapalı suvarma şəbəkələri qurulmuş, su təminatı olmayan və uzun müddət əkilməyən torpaqlar yenidən əkin dövriyyəsinə qatılmışdır.

Ardını oxu...

 
 

MEYVƏ TİNGLƏRİNİN ƏKİLMƏSİ VƏ BECƏRİLMƏSİ

Məlum olduğu kimi, Ali Məclis Sədrinin 8 fevral 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə muxtar respublikamızda mevəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə 2016-2020-ci illəri əhatə edən Dövlət Proqramı təsdiq edilmişdir. Hazırda bölgədə bu istiqamətdə qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası üçün genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, keyfiyyətli və yüksək istehlak xüsusiyyətlərinə malik meyvə yetişdirmək üçün bağlarda sağlam, standartlara uyğun tinglərin əkilməsi bağçılıqda əsas şərtlərdən biridir. Bunun üçün keyfiyyətli əkin materialının seçilməsi və aqrotexniki tələblərə uyğun hasilə gətirilməsi ilkin şərtlərdəndir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 3 > 31-dən

Joomla 1.5