Mətbuat xidməti Xəbərlər

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Elmi-Texniki Şurasının iclası keçirilib

Naxçıvan muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Elmi-Texniki Şurasının iclası keçirilib. Elmi-texniki şuranın üzvləri, aid mütəxəssislər və hamiliyə verilən tələbələrin iştirak etdiyi tədbirdə pomidor və xiyar bitkilərinin istixana şəraitində yetişdirilmə texnologiyası, keyfiyyətli toxum yüksək məhsuldarlığa əsas verir, bitkiçilikdə xəstəlik və zərərvericilərə qarşı intensiz mübarizə üsulları mövzularında söhbət açılıb, qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb.

Kənd Təsərrüfat naziri, elmi texniki şuranın sədri Bəhruz Bayramov iclasda çıxış edib. Bildirib ki, kənd təsərrüfatı muxtar respublikamızın iqtisadiyyatında aparıcı sahələrdən birini təşkil edir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında və aqrar sənaye müəssisələrinin xammalla təchizatında bu sahənin rolu böyükdür. Odur ki, bu sahədə mühüm infrastruktur layihələri həyata keçirilir. İslahatlar aparıldıqdan sonra hər bir kəsə pay torpağı verilib, sahibkarlıq hissi güclənib, son nəticəyə maraq artıb. Dövlət dəstəyi kənd təsərrüfatının bütün sahələrində öz səmərəsini verir. Dünyada pandemiya hökm sürsə də muxtar respublikamızda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, əhalinin ərzaqla təminatı artan templə inkişaf etdirilir, daxili bazar qorunur. Emal sənayesinin genişləndirilməsi sayəsində ixracyönümlü kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı artır. Bəhruz Bayramov muxtar respublikamızda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün geniş potensial olduğunu diqqətə çatdırıb. Bu baxımdan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan düzgün istifadə edilməsi, mütərəqqi metodların tətbiqi, kənd əməkçilərinə göstərilən dövlət dəstəyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Taxılçılıqda şırım üsulunun tətbiqinin vacibliyini önə çəkən nazir ilk dəfə olaraq bu tədbirin Araz Elm İstehsalat Birliyində tətbiq olunduğunu deyib. Bildirib ki, hazırda muxtar respublikada taxıl əkini sahələrinin 95 faizə yaxını məhz bu üsulla əkilir və yaxşı da səmərə götürülür.

Akademik Həsən Əliyev adına “Araz” Elm İstehsalat Birliyinin elmi katibi Rəşid Novruzov çıxışında pomidor və xiyar bitkilərinin istixana şəraitində yetişdirilmə  texnologiyasından danışıb. Bildirib ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində muxtar respublikamızda şüşə və pərdə örtüklü istixanaların sayı xeyli artıb. Əhalinin ilin bütün fəsillərində təzə tərəvəzlə təmin olunmasında istixanaların rolu böyükdür. Mütəxəssis istixanaların hazırlanması, müxtəlif tərəvəz əkinlərinin keçirilmə müddəti, bitkilərin becərmə aqrotexnikası, toxumların seçilməsi və digər məsələlər barədə tədbir iştirakçılarını məlumatlandırıb. Mütəxəssislərlə birlikdə qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Ardını oxu...

 

Ordubad rayonunda torpaq mülkiyyətçiləri ilə görüş keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssisləri  Ordubad Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları ilə birlikdə Ordubad rayonunda torpaq mülkiyyətçilərinin iştirakı ilə “Payızlıq taxıl əkinlərinin gübrələnməsi və yaz tarla işlərinə hazırlıq” mövzusunda seminar müşavirə keçirilib.

Müşavirəni Ordubad Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Zamiq Babayev açaraq bildirib ki, muxtar respublikada kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə dair qəbul edilən qərarlar, icra olunan Dövlət proqramları kənd təsərrüfatı məhsullarının sənaye sahəsinə yönəldilməsinə və ixracına şərait yaradıb. Bu da əhalinin iqtisadi gəlirlərinin artmasına səbəb olur. Dövlətin digər sahələrdə olduğu kimi bu sahəyə də dəstəyinin nəticəsidir ki, 2020-ci ildə aqrar sahədə həyata keçirilən tədbirlər Ordubad rayonu üçün də uğurlu olub. Belə ki, Ordubad rayonunda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 2020-ci ildə 46 milyon 282 min manat dəyərində olub ki, bu da 2019-cu il ilə müqayisədə  5,2  faiz çoxdur.

Ardını oxu...

 
 

Torpaq mülkiyyətçiləri ilə tarla-seminar müşavirəsi keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssisləri Culfa rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları ilə birlikdə rayonun Ərəzin kəndində torpaq mülkiyyətçiləri və ailə təsərrüfatı başçılarının  iştirakı ilə “Torpağın münbitliyinin qorunması, üzvi və mineral gübrələrin verilməsi, yaz tarla işlərinə hazırlıq və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri” mövzusunda tarla-seminar müşavirəsi keçirilib.

Müşavirəni giriş sözü ilə İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Valeh Kəngərli açaraq müşavirənin məqsədi haqqında tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verib.

Ardını oxu...

 
 

Naxçıvan şəhərində maarifləndirici tədbir keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşları Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndələri ilə birlikdə Naxçıvan şəhər Tunbul kəndində ailə təsərrüfatçılarının iştirakı ilə “Ailə təsərrüfatlarında əkin atlaslarına uyğun olaraq əkinlərin keçirilməsi”, “Payızlıq taxıl əkinlərində məhsuldarlığı artırmasında yemləmə gübrələrinin verilməsinin əhəmiyyəti” və “Meyvəçilik və üzümçülüyün inkişafı məqsədilə tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması” mövzularında seminar-müşavirə keçiriblər.Nazirliyin əməkdaşları Fəxrəddin Əliyev, Əli Hüseynov və Famil Cəfərov mövzularla bağlı çıxış ediblər.Çıxışlarda bildirilib ki, muxtar respublika şəraitində kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin atlaslarına uyğun olaraq aparılmasının, torpaq münbitliyinin qorunmasında və məhsuldarlığın yüksəldilməsində böyük rolu vardır. Belə ki, əkin atlaslarına uyğun keçirilən əkinlərdə bitkilərin üzvi və mineral gübrələrlə təminatı tələblərə uyğun olur.O cümlədən erkən yazda bitkilərin azot gübrəsi ilə yemləmə şəkilində verilməsi vacib tədbirlərdəndir. Azot gübrəsini şumlanaraq dincə qoyulmuş torpaqlarda və yoncadan sonra əkilmiş taxıllara fiziki çəkidə 180-200 kiloqram, paxlalılardan sonra 260-280 kiloqram normasında, tərəvəz bostan və digər cərgəarası becərilən bitkilərdən sonra isə əkilən taxıllara 280-300 kiloqram verilməsi məqsədə müvafiqdir. Azot çatmadıqda böyümə ləngiyir, yarpaqlar saralır və quruyur. Gövdə qırmızı rəngə çalır. Ümumiyyətlə payızlıq buğdaya azot gübrəsi hissə-hissə verilməlidir. Azotun illik normasının 20%-i payızda, 50%-i yazda kollanma fazasında, 30%-i boruyaçıxma fazasında verilir.
Həmçinin qeyd edilib ki, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-2023 cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Praqramı” üzrə tədbirlər planına uyğun olaraq meyvəçilik və üzümçülüyün inkişafı məqsədilə rayonlar üzrə tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması, intensiv sortlarla yeni üzüm və meyvə bağlarının salınmasının dəstəklənməsi işi davam etdirilir. Yeni salınmış meyvə və üzüm bağlarının tinglərlə təmin olunmasında tingçilik təsərrüfatlarının rolu böyükdür. Sonda ailə təsərrüfatçıları və torpaq mülkiyyətçilərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Kənd Təsərrüfatı

Nazirliyinin mətbuat xidməti

 
 

Bakək rayonunda kartof əkinlərinə hazırlıqla bağlı seminar müşavirə keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssisləri Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları ilə birlikdə rayonun Kültəpə kəndində torpaq mülkiyyətçiləri və ailə təsərrüfatçılarının iştirakı ilə “Torpaqların şoranlaşmasının qarşısının alınması, kartof əkininə hazırlıq işlərinin aparılması və suvarmanın çiləmə üsulu ilə aparılmasının əhəmiyyəti” mövzusunda seminar-müşavirə keçirib.Müşavirədə nazirliyinin Bitkiçilik məhsullarının istehsalı, toxumçuluq və aqrokimyəvi xidmət şöbəsinin baş məsləhətçisi Fəxrəddin Əliyev çıxış edərək bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2020- ci il 27 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ”2021-2025- ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların münbitliyinin artırılmasına dair Tədbirlər Planı”nı təsdiq olunub. “Tədbirlər planında” qarşıya qoyulmuş əsas məqsəd getdikcə artan şoranlaşmanın, çəmənləşmənin , bataqlaşmanın qarşısının alınmasıdır.Çıxışda torpaq mülkiyyətçilərinə şorakət torpaqların kənarında tarlaqoruyucu zolaqların salınması, dərin şumun aparılması, rekultivasiya tədbirlərinin görülməsi, mütərəqqi suvarma üsullarına və normalarına ciddi əməl edilməsi, fosfor, kalium və üzvi gübrələrdən istifadəyə üstünlük verilməsi, növbəli əkinlərin həyata keçirilməsi, şorakət torpaqlarda davamlı çoxillik otlar, payızlıq taxıllar, qarğıdalının soya ilə qarışıq əkini, dənli-paxlalıların və digər əkinlərin aparılmasının vacibliyi bildirilib.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 33-dən

Joomla 1.5