Mətbuat xidməti Xəbərlər

Aqrar Sığorta Fondunun yaradılması günün tələbidir

Muxtar respublika iqtisadiyyatının mühüm sahələrindən biri də aqrar bölmədir. Bu sahənin inkişafı üçün məqsədyönlü tədbirlərin keçirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Ona görə ki, aqrar sektor insan həyatı üçün zəruri istehlak məhsullarının böyük bir qismini təmin edir. Bu baxımdan qidalanma sisteminin coğrafi mühit və mədəni faktorlar əsasında formalaşdığını, əhalinin ərzaqla təminatının strateji əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq hər bir ölkənin özünəməxsus, müstəqil aqrar siyasətinin olması mühüm bir vəzifə kimi ortaya  çıxır.

Ardını oxu...

 

Davamlı ərzaq təminatının yaradılmasında istixana təsərrüfatlarının əhəmiyyəti

“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” uğurla icra olunur. Proqramın qəbul olunmasında başlıca məqsəd muxtar respublika əhalisinin meyvə və tərəvəz məhsullarına olan tələbatını daxili imkanlar hesabına ödəməklə bərabər, əhalini ilboyu təzə və keyfiyyətli tərəvəz məhsulları ilə təmin etməkdən ibarətdir. Proqrama uyğun olaraq son illər muxtar respublikanın şəhər və kəndlərində dövlət dəstəyi hesabına yeni istixana təsərrüfatları yaradılıb.

Ardını oxu...

 
 

Payızlıq taxıl əkinlərinə yemləmə gübrəsinin verilməsi vacibdir

Kənd təsərrüfatı bitkiləri içərisində öz qidalılıq dəyərinə görə buğda xüsusi yer tutur.Qidalanma şəraitini, alaqlara qarşı mübarizə tədbirlərini, səpin müddətini və normasını düzgün müəyyən etməklə payızlıq buğda sortlarının məhsuldarlığını və iqtisadi səmərəliliyini xeyli dərəcədə artırmaq mümkündür.Payızlıq taxılların becərilməsində, onlardan yüksək, keyfiyyətli məhsul əldə edilməsində ən vacib aqrotexniki tədbirlərdən biri də mineral gübrələrin tətbiqidir.Çünki yumşaq buğda torpağın münbitliyinə və gübrələrə qarşı çox tələbkar bitkidir.

Ardını oxu...

 
 

SEMİNAR MÜŞAVİRƏ

Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyəti və Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Böyükdüz kəndində torpaq mülkiyyətçilərinin iştirakı ilə “Yaz əkinlərinə hazırlıq işlərinin əkin atlaslarına uyğun aparılması” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilib.

Tədbirdə Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Rəhim Abutalıbov çıxış edərək rayonda aqrar sahənin inkişafına göstərlin hərtərəfli dövlət dəstəyindən danışıb.

Ardını oxu...

 
 

Kartof əkininə hazırlıqla əlaqədar seminar-müşavirə keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə rayonun bir qrup torpaq mülkiyyətçisi və ailə təsərrüfatı başçılarının iştirakı ilə “Kartof əkinlərinə hazırlığın vəziyyəti və keyfiyyətli toxum tədarükü” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilib. Müşavirəni Babək Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Nihal Məmmədov açaraq rayonda aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi və bu sahəyə hərtərəfli dövlət dəstəyinin göstərilməsi barədə danışıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşı Xaliq Abbasov kartof əkini üçün sahələrin hazırlanması mövzusunda çıxış edərək son illərdə bu sahənin inkişafında qazanılan uğurlu nəticələrdən danışıb. Qeyd olunub ki, kartof əkinlərindən daha artıq gəlir götürmək üçün bütün aqrotexniki tədbirlər vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməlidir. Kartof əkiləcək sahəyə sələf bitkiləri yığılan kimi hər hektara 20-30 ton hesabı ilə üzvi gübrə verilməli, sahələr 28-30 santimetr dərinlikdə şumlanmalıdır. Kartof üzvi və mineral gübrələrə tələbkar bitkidir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 27-dən

Joomla 1.5